Kontaktni podatki

Združenje naravnih kopalnih voda Slovenije
(ZNKVS)

TPC CITY
Ulica Vita Kraigherja 5,
2000 Maribor

Telefon: 08 205 98 38
E-pošta: info@iob.si

Novice in dogodki

Najmlajša IOB-članica, Slovenija

Novice in dogodki >>

Kot 14. članica se je IOB pridružila tudi Slovenija (Zdruzenje naravnih kolpalnih voda Slovenije - ZNKVS). Združenje je takoj po ustanovitvi poslalo zahtevo za članstvo. Na podlagi tega je bil kot prvi predstavnik izbran Tadej Volcanšek.

Nazaj