Kontaktni podatki

Združenje naravnih kopalnih voda Slovenije
(ZNKVS)

TPC CITY
Ulica Vita Kraigherja 5,
2000 Maribor

Telefon: 08 205 98 38
E-pošta: info@iob.si

Kontaktni podatki

Združenje naravnih kopalnih voda Slovenije ( ZNKVS )

TPC CITY
Ulica Vita Kraigherja 5,
2000 Maribor

Telefon: 08 205 98 38
E-pošta: info@iob.si