Kontaktni podatki

Združenje naravnih kopalnih voda Slovenije
(ZNKVS)

TPC CITY
Ulica Vita Kraigherja 5,
2000 Maribor

Telefon: 08 205 98 38
E-pošta: info@iob.si

DANA spletni sistem baze naravnih kopališč

DANA spletni sistem baze naravnih kopališč

Zvezo IOB mednarodno vodi DANA, spletni sistem baze podatkov z biološko obdelavo/pripravo vode, ki ponuja vse funkcije za efektivno kakovostno poslovanje.