Kontaktni podatki

Združenje naravnih kopalnih voda Slovenije
(ZNKVS)

TPC CITY
Ulica Vita Kraigherja 5,
2000 Maribor

Telefon: 08 205 98 38
E-pošta: info@iob.si

Mednarodna organizacija (IOB) za naravna kopališča

Mednarodna organizacija za naravna kopališča (IOB) je krovna organizacija strokovnjakov za plavalne ribnike.

Mednarodna organizacija za naravna kopališča (IOB) je bila ustanovljena 29. septembra 2009 ob 5. obletnici mednarodnega kongresa plavalnih ribnikov v Meranu. Je zveza, kjer je trenutno povezanih enajst nacionalnih združenj v mednarodno delujočo federacijo. Zveza predstavlja več kot 450 posameznikov in podjetij, ki se ukvarjajo predvsem z načrtovanjem in gradnjo naravnih kopališč.

Cilji IOB so spodbujanje in širjenje naravnih kopališč s popolnim biološkim čiščenjem z nasveti pri vodenju in upravljanju pri oblikovanju smernic, statutov in zakonodaje pri kopanju v naravnih kopališčih. Zveza podpira članice združenja iz različnih držav, z izmenjavo izkušenj glede načrtovanja, gradnje in delovanja naravnih kopališč, kakor tudi z objavo informacijskih listov.

Zelo pomembna naloga IOB je tudi podpora pri strukturiranju novih državnih organizacij. IOB organizira konference in seminarje, koordinira izobraževanje in usposabljanje nacionalnih združenj. Prav tako vsaki dve leti organizira mednarodni kongres za naravna kopališča.

IOB z mednarodnega vidika v vsakem primeru podpira in spodbuja diplomske naloge, promocijo in raziskovalne naloge povezane na temo naravna kopališča.

Zveza IOB je registrirana na podlagi nemškega prava, s sedežem v Bremnu, Nemčija. Vodi jo petčlanski odbor, ki ga podpira generalni direktor. Delo zveze nadzorujejo člani nacionalnih združenj. 

Zvezo IOB mednarodno vodi DANA, spletni sistem baze podatkov z biološko obdelavo/pripravo vode, ki ponuja vse funkcije za efektivno kakovostno poslovanje.